Koła Naukowe Turystyki działające w ramach następujących uczelni:
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

mają zaszczyt wspólnie zaprosić do udziału w

V Ogólnopolskiej Studencko–Doktoranckiej
Konferencji Naukowej Turystyki

Termin: 13 kwietnia 2021 roku
Miejsce: Kraków-Zoom


Celem piątej edycji cyklicznej konferencji jest dyskusja na temat współczesnych trendów w turystyce,
upowszechnienie wyników badań oraz integracja środowiska studenckiego oraz doktorantów
zajmujących się szeroko rozumianą problematyką turystyki.
W programie Konferencji planowane są wystąpienia studentów i doktorantów – uczestników
wydarzenia.
Referaty (autorskie lub współautorskie) po pozytywnych recenzjach ukażą się w monografii jako rozdziały (więcej w dziale: Publikacja).


 Dodatkowo, zostanie przyznana nagroda za najlepszy artykuł Konferencji (Best Paper Award).

Wybrane zagadnienia tematyczne konferencji, tematy referatów i wystąpień mogą dotyczyć obszarów turystyki, ekonomiki usług, zarządzania turystyką, krajoznawstwa oraz kultury fizycznej.

 

 

 

 
Partner Technologiczny Partnerstwo Miasta


Partner Branżowy
Patronat Honorowy

Partner Wydawniczy