Szablon Referatu (wg którego należy przygotować swoją pracę) jest już dostępny.
Plik do pobrania (.docx)


Zgłaszane referaty powinny mieścić się w obszarze (obszarach) poniższych zagadnień tematycznych:
  • Event management (organizacja i zarządzanie kongresami, targami, festiwalami i innymi wydarzeniami)
  • Nowe technologie i innowacje w turystyce (nowe media, nowe rozwiązania, nowe formy organizacji itp.)
  • Marketing w turystyce (branding, promocja, badania rynkowe, zachowania konsumentów itp.)
  • Podaż w turystyce (hotelarstwo, gastronomia, atrakcje turystyczne itp.)
  • Aspekty rekreacji (rekreacja ruchowa, formy, podmioty, oferta itp.)
  • Pozostałe obszary badań z zakresu krajoznawstwa, geografii, ekonomii i zarządzania powiązane z turystyką.
 
Referaty przesłane terminowo na konferencję, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną wydrukowane jako rozdziały w monografii w języku polskim (monografia za 80 pkt, rozdział autorski - 20 pkt).

Referaty zbierane będą poprzez system w terminie 
do 2 stycznia 2021 r.
 
Maksymalna (nieprzekraczalna) objętość przyjmowanych prac wynosi 23 000 znaków typograficznych na bazie dostępnego szablonu(!). Tekst powinien być zaopatrzony w streszczenie po polsku i po angielsku (z podaniem autora tłumaczenia).
Przygotowując artykuł należy zapisać na komputerze szablon pobrany z platformy Syskonf i dodawać swoją treść w przygotowane style tekstu. Dodatkowo każdy styl jest opisany co do wielkości czcionki, odstępów, interlinii itp.
Zachowanie wymogów pozwoli na skrócenie czasu przyjęcia artykułu. W przypadku nadesłania artykułu niespełniającego wymogów edytorskich artykuł będzie odsyłany z prośbą o ponowne zgłoszenie poprawionego tekstu.

Szablon Referatu (wg którego należy przygotować swoją pracę) jest już dostępny.
Plik do pobrania (.docx)