Opłaty


Poniższe opłaty dotyczą Uczestników Konferencji (samodzielnych autorów oraz współautorów artykułu), którzy wezmą aktywny udział w Konferencji.
  • wpłaty wczesne (early registration): do 14 grudnia - 210 zł
  • wpłaty standardowe (standard registration): od 15 grudnia do 31 grudnia – 250 zł
  • wpłaty opóźnione (late registration): od 1 stycznia do 10 stycznia  – 300 zł
Opłata obejmuje udział aktywny w sesjach (wystąpienie z referatem), jeden egzemplarz monografii oraz materiały pokonferencyjne (w tym certyfikat potwierdzający udział w konferencji). Referaty, które otrzymają obie pozytywne recenzje zostaną opublikowane w monografii.

 

Prosimy o dokonywanie wpłat w powyższych terminach na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
70 2490 0005 0000 4600 9378 0221
​Alior Bank


W tytule przelewu należy dodać "ECONFTOUR 2021_Imię i nazwisko Uczestnika"

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia na adres e- mail: kinventur@gmail.com

Chęć otrzymania faktury VAT prosimy zgłaszać w formularzu rejestracji. Faktury na Uczelnię mogą zostać wystawione jedynie dla wpłat dokonanych z konta bankowego Uczelni.